You are here

Sponsorpakket

Waarom sponsoring?
Omdat we dit financieel niet allemaal zelf kunnen dragen, en we ook niet overal zomaar de hoge plaatsjes te kiezen hebben.
Elke smartphone heeft de mogelijkheid om via Wifi op het netwerk aan te sluiten.

Sponsor pakket:
We zenden voor uw onderneming een draadloos SSID (uwwebsite.be) uit waarlangs een geïnteresseerde klant draadloos kan aansluiten en zo terecht komt op een tussen pagina met meer informatie over uw zaak of bedrijf.
We geven uw onderneming (als u dat wenst) een plaatsje op onze website samen met logo en de vermelding van wat u juist sponsorde (apparatuur, plaats, enz.), zo werft u niet alleen nog meer naambekendheid en een hogere rang in de zoek robotten maar vast ook sympathie.
We kunnen u ook in ruil voor uw sponsoring helpen met het optimaliseren van uw website zodat u beter gevonden wordt in zoekrobots zoals oa google, yahoo,...
Ook kunnen we helpen als u wifi zou willen in uw vergaderzaal of wachtzaal.
We gebruiken uw bijdrage alleen in functie van het opzetten en vergroten van het draadloze netwerk en natuurlijk het opzetten van de node die moet dienen voor uw reclame.
Dit alles natuurlijk binnen het wettelijke kader.

Wat houdt dat in?:
- Je kan ons sponsoren door wat stroom en een hoge locatie ter beschikking te stellen. Onder hoge locatie bedoelen we: een dak minstens +-4 verdiepingen een mast van minstens 15m (ideaal genomen is het dak hoger dan de rest)
- Je kan ons sponsoren door de nodige hardware ter beschikking te stellen (al dan niet door jullie onderneming aangekocht).
- Je kan ons helpen met nieuwe contacten (locaties) aan te brengen.
- Sponsoring niet alleen vanuit een onderneming maar nog liever vanuit passie, sympathie,… van een privé persoon.